© 2022 Mark Prins

Aan tafel met Ben: ‘Omgevingswet een vloek en een zegen’

De Omgevingswet houdt ons allemaal al jaren bezig. De invoering van de wet wordt steeds uitgesteld, maar het gaat een keer komen. Uit de peiling die Respons eind vorig jaar uitvoerde onder organisatoren van evenementen scoorde de omgevingswet nog ‘laag’  op de ranglijst ‘kopzorgen 2023’, het houdt organisatoren blijkbaar nog niet erg bezig. Maar wat zijn de gevolgen voor de evenementensector? Niemand die het precies weet, ook bij gemeenten heerst onduidelijkheid. Maar dat het gevolgen gaat hebben voor evenementen, zo veel is wel duidelijk. Zo worden de gevolgen van geluid bij evenementen straks geregeld via het Omgevingsplan, die daar dan samen komen met andere gevolgen van geluid, bijvoorbeeld van de industrie.

Evenementen worden vanuit verschillende sporen gereguleerd: het ruimtelijke, het APV en het milieuspoor. Vaak zijn deze verschillende sporen ook over verschillende afdelingen binnen en buiten een gemeente belegd. In aanloop naar de Omgevingswet lijkt een integraal beleid, waarbij je alle sporen koppelt en een integrale afweging maakt, essentieel. Maar er is veel onduidelijk, dus praten we verder over dit onderwerp.

Vroeger werden evenementen vooral geregeld vanuit het beleidsveld openbare orde, terwijl de invloed vanuit het ruimtelijke spoor steeds groter wordt. Omdat het onderscheid tussen openbare orde en ruimtelijke afwegingen onder de Omgevingswet gehandhaafd blijft, is het van belang om ergens de verbinding aan te brengen, dat kan het beste in het evenementenbeleid. Veelal draagt het evenementenbeleid nog een sectoraal karakter: bijvoorbeeld geluid of openbare orde. In aanloop naar de Omgevingswet is een integraal beleid, waarbij je alle sporen koppelt en een integrale afweging maakt, essentieel.

Hoog tijd om dit onderwerp bij de horens te vatten, want in de strijd om de evenementenkalender krijgen we er een nieuwe dimensie bij. Ben van der Burg gaat in gesprek met Franc Faaij, hoofd festivalteam Rotterdam Festivals, Sil Doeksen, accountmanager Evenementen bij Gemeente Groningen en Martijn Diepenhorst, bestuursrechtadvocaat bij Plus One Legal, en specialist op het gebied van evenementenvergunningen.