Bruno Doedens


Landschapskunstenaar Bruno Doedens verzorgt een van onze workshops in het middagprogramma. Met Bosk in Leeuwarden won hij vorig jaar de event innovatie award. Hij werd geboren in 1959 in Loudun, Frankrijk, studeerde aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam. In 1990 won hij de Prix de Rome in de categorie Landschapsarchitectuur. In 1993 richtte hij samen met Maike van Stiphout het bureau DS op. Het bureau kreeg erkenning door het winnen van een prestigieuze prijsvraag in 1995 voor de realisatie van twee parken op de Potsdamer Platz in Berlijn.

Het werkveld bij DS bestaat uit een breed spectrum van landschap-architectonische – en stedenbouwkundige opgaven. Daarnaast geeft Bruno Doedens lezingen, workshops en is docent aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam.

Na 12 jaar DS verlaat hij in 2005 het bureau om méér ruimte te scheppen voor experimenten aan de randen van het vakgebied. Vanaf dat jaar begint Bruno Doedens zijn onderzoek naar landschapskunst, naar de mogelijkheid om landschappen te verrijken en te verdiepen met andere kunstvormen. Samen met locatietheatermaker Frits Vogels richt hij SLeM op – Stichting Landschapstheater en Meer. Bij alle door SLeM gerealiseerde tijdelijke landschappen staan de verbeelding en de sociale en culturele waarden centraal.

In 2021 schreef hij het essay Planet Paradise, een verslag van zijn persoonlijke zoektocht naar hoe hij zich in deze onzekere en turbulente tijden als mens en als ontwerper kan verhouden tot de grotere context, ‘de aarde’. In Planet Paradise wijst Doedens op het belang van nieuwe verhalen die ons kunnen helpen de omslag te maken van een voor de aarde belastende, naar een verrijkende soort. Het essay vormt de onderlegger voor de recente projecten, waaronder Bosk dat op een speelse wijze de weg wees naar een nieuw tijdperk – het symbioceen – waarin mens en natuur in evenwicht met elkaar samenleven.