Christine Merckx

Lokale en regionale overheden hebben er alle baat bij om hun beperkte middelen in te zetten op die evenementen met de grootste lokale impact.

Wat is de maatschappelijke impact van een publieksevenement voor de stad of gemeente waarin het georganiseerd wordt? Het Expertisecentrum Publieke Impact verbonden aan de Karel de Grote Hogeschool van Antwerpen ontwikkelde een model en een tool waarmee gemeenten, regio’s en organisatoren de maatschappelijke kosten en opbrengsten van evenementen vooraf kunnen inschatten en achteraf kunnen evalueren. Het model en de tool bieden objectieve criteria om beslissingen over het evenementenbeleid op te baseren. De verworven inzichten kunnen gemeenten en regio’s ondersteunen bij de beslissing of en in welke mate het publieksevenement al dan niet vergund, gefaciliteerd of gesubsidieerd kan worden door de gemeente. Daarmee is de tool een instrument in de verdeling van de schaarse ruimte.

Dit onderwerp houdt organisatoren, gemeenten en andere betrokkenen al jaren bezig, maar het Retun On Investment-model van het Expertisecentrum Publieke Impact biedt op eenvoudige wijze nieuw inzicht in de materie. Het ROI-model identificeert acht criteria, opgedeeld in vier kwadranten. Wanneer een evenement hoog scoort op elk van deze criteria, is het niet enkel leefbaar en levendig maar verbindt het ook mensen.

Aan de hand van het onderzoek op het Lichtfestival van Gent laat Christine Merckx, hoofd van het Expertisecentrum, op inspirerende wijze zien wat de toegevoegde waarde is van dat evenement voor de inwoners van Gent, want het gaat bovenal om de maatschappelijke relevantie van evenementen voor je eigen inwoners.