Iedere gemeente ziet het liefst een openbare ruimte met zinvolle ontmoetingen die leiden tot maatschappelijke en economische meerwaarde. Organisatoren van evenementen en lokale overheden hebben er alle baat bij om hun beperkte middelen in te zetten op die evenementen met de grootste lokale impact. Maar wat is de lokale economische en maatschappelijke impact van een evenement precies? En hoe bereken je die monetaire kosten en baten voor de stad of gemeente waarin het evenement wordt georganiseerd? Dit onderwerp houdt organisatoren, gemeenten en andere betrokkenen al jaren bezig, maar het Retun On Investment-model van het Expertisecentrum Publieke Impact verbonden aan de Karel de Grote Hogeschool van Antwerpen werpt op eenvoudige wijze nieuw inzicht in de materie. Het ROI-model identificeert acht criteria, opgedeeld in vier kwadranten. Wanneer een evenement hoog scoort op elk van deze criteria, is het niet enkel leefbaar en levendig maar verbindt het ook mensen. Dit smaakt naar meer achtergrond, Christine Merckx is hoofd van het Expertisecentrum en neemt ons mee op de publieke impact-reis.