Siart Smit

Siart Smit is sinds december 2018 algemeen directeur/bestuurder van Oerol. Hij is verantwoordelijk voor de inhoudelijk keuze dat Oerol een ‘werkplaats voor een leefbare toekomst’ wil zijn. Hierbij neemt Oerol steeds vaker stelling in belangrijke thema’s en is sociaal engagement een belangrijke drijfveer.  

Siart vervult meerdere onbezoldigde nevenfuncties o.a. als voorzitter van de VVV Terschelling, voorzitter van het Fries Blockbusterfonds en voorzitter van broedplaats de Westerkerk. 
Hiervoor gaf hij leiding aan een groot jaarrond project over meertaligheid verbonden aan Leeuwarden/Fryslan culturele hoofdstad en was hij als adviseur bij meerdere kunstprojecten betrokken. Hij was twee keer adviseur voor de meerjarige subsidies bij Fonds Podiumkunsten. En was 8 jaar zakelijk directeur van Tryater. 
Voor die tijd werkte Siart in Amsterdam o.a. als marketeer bij Toneelgroep Amsterdam en als producent en impresario bij Impresariaat Wallis de Vries.