Laura van de Voort

Vanaf 1 juli 2023 geldt er  een verbod op wegwerp plastic, hergebruik wordt daarmee de nieuwe norm. Vanaf 1 januari 2024 moeten evenementenorganisatoren bekers en voedselverpakkingen hergebruiken, of hoogwaardig recyclen. Zijn de organisatoren in uw gemeente hier al op voorbereid? En welke rol neemt de gemeente, bijvoorbeeld als het gaat om stadsbrede evenementen? Hoe kunnen Rijksoverheid, gemeenten en evenementen hierin samenwerken?

Plastic Promise is een programma van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Green Events. Samen met de koplopers in de evenementenindustrie werken zij aan de aanpak van single use plastics.
Er is onder meer veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van circulaire bekersystemen. Tijdens deze break out sessie wordt deze kennis gedeeld, van theorie tot de benodigde stappen in de praktijk. 

Sprekers: Laura van de Voort (Green Events, Plastic Promise), Nilles Raken (Leidens Ontzet), Christa Licher (Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat)
en Sanne Westra (Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat)