May I have your votes please? 

In de ontwikkelingen binnen de evenementensector blijken kwalitatieve data steeds belangrijker. Jaarlijks houdt Respons de quickscan evenementen met verwachtingen van organisatoren voor het komend jaar. Daarnaast is Respons actief betrokken bij de ontwikkeling van beleidsvisies voor verschillende gemeenten. Daarbij wordt veel informatie opgehaald bij organisatoren (groot en klein), bewoners, gemeentelijke beleidsmedewerkers en belanghebbenden zoals winkeliers, horeca, culturele instellingen en sport. Via enquêtes, interviews en live sessies. 

Data is key, dat weten ze bij Respons. Al ruim 30 jaar verzamelen ze er cijfers over de (grotere) evenementen van verschillende typen. Of het nu gaat over festivals, concerten, beurzen, kermissen, sportevenementen, markten of optochten… Respons brengt de ontwikkelingen in aantallen, bezoekers en/of deelnemers en locaties in kaart. Kwantitatieve informatie die helpt bij bijvoorbeeld het schrijven van beleidsstukken. Gegevens die ook goed bruikbaar zijn als basis van onder andere impactstudies. Niet voor niets hebben partijen als CLVECTA en VVEM al jarenlang partnerships met Respons. 

In een interactieve sessie gooit Respons partner Eduard Pieter Oud de kwantitatieve en kwalitatieve data in de mixer. Hij presenteert de cijfermatige ontwikkelingen in de sector en combineert die met verwachtingen, uitdagingen en beperkingen van en voor evenementen. Met opmerkelijke feiten en nuttige inzichten kun je direct aan de slag in de dagelijkse praktijk.