Foto: Andreas Terlaak

Post-corona hebben veel evenementenorganisatoren grote moeite te hebben om het hoofd boven water te houden. Dat komt deels door de tegenvallende bezoekaantallen in het post-corona evenementenseizoen. En dat in combinatie met de geslonken reserves bij organisatoren als een gevolg van de covid-19 crisis. En daar zijn de gestegen kosten voor personeel, materiaal en energie nog eens bovenop gekomen. Ook heeft de hele evenementensector te kampen met een enorme kaalslag in het ‘vrijwilligerslegioen’. Veel organisatoren krijgen onvoldoende vrijwilligers op de been. Dit alles zorgt voor een grote druk op de evenementenorganisaties vooral die organisatoren die niet dagelijks met evenementen bezig zijn. Die organisatoren hebben grote moeite met de groeiende eisen ten aanzien van o.a. veiligheid en duurzaamheid. Met het oog op de schaarse ruimte voor evenementen is het voor veel organisatoren steeds lastiger om aan alle eisen te voldoen. Ook in Rotterdam speelt deze problematiek en probeert Rotterdam Festivals organisatoren hier zo goed mogelijk bij te ondersteunen. Renske Satijn, directeur Rotterdam Festivals, deelt de ervaringen vanuit het Rotterdamse en hoopt daarmee om collega’s bij andere gemeenten en organisatoren handvatten te bieden voor de uitdagingen in hun eigen gemeente of regio.