Stichting Sneekweek

In de zomer van 2021 ondertekenden de betrokken partijen uit de gemeente Súdwest-Fryslân gezamenlijk het ambitiedocument toekomstbestendige Sneekweek. Dit samenwerkingsconvenant was het startsein om het toekomstbeeld van de Sneekweek te bepalen. In het najaar van 2021 is er door vertegenwoordigers van de gemeente Súdwest-Fryslân, Stichting Uit in Sneek, Koninklijke Watersportvereniging Sneek, Sneek Promotion en Vereniging Ondernemend Sneek hard gewerkt aan het vertalen van deze ambities. Het resultaat; een breed gedragen strategisch plan voor de Sneekweek 2.0. Om de toekomstige Sneekweek naar een hoger niveau te tillen en de afgesproken ambities waar te kunnen maken is het van groot belang om in de toekomst samen te werken. Deze samenwerking wordt geborgd in de nieuwe stichting Sneekweek, waarbij de voornaamste rol van de stichting ligt in het verbinden van alle partijen met als resultaat de uitvoering van het gedragen plan voor een toekomstbestendige Sneekweek.

Esther Poiesz deelt vanuit haar rol als kwartiermaker Sneekweek 2.0 haar ervaringen van het proces. Wat ging er goed, wat ging veel minder gemakkelijk dan gedacht, wat waren de tegenvallers en wat de aangename positieve verrassingen. Sinds februari 2022 is Assenaar Sander ten Bosch directeur van de Stichting Sneekweek. Vanuit zijn ervaringen met o.a. het TT-Festival in Assen, DelfSail in Delfzijl en de side-events rondom de F1 in Zandvoort, is hij voortvarend aan de slag gegaan in Sneek. Sander vertelt over de samenwerking met de horeca, gemeente Súdwest-Fryslân en concessieovereenkomsten.